Skip links

Vilkår

Kontraktsvilkår E20 Smart Energi AS – PDF

Angrerett

Generelt gjelder betingelsene gitt i Energibedriftenes landsforenings standard kraftleveringsavtale av 01.01.07, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. I tillegg gjelder følgende særvilkår av 11.09.09 for avtalen. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i “standard kraftleveringsavtale”.

 

 1. På bakgrunn av denne avtale gis Smart Energi fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, og til å ordne alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan Smart Energi innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør.
 2. Ved flytting følger avtalen kunde til ny adresse. Smart Energi gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av Smart Energi som leverandør på den nye adressen.
 3. Avtalen er forbeholdt private husholdninger.
 4. Avtalen er et e-produkt hvor Smart Energi tilrettelegger for og oppfordrer til bruk av e-kanaler i dialog.
 5. For avtalen Strøm til Innkjøpspris gjelder følgende: Med Innkjøpspris menes et timeveid gjennomsnitt av spotprisen fra strømbørsen Nordpool per måned med tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres. I tillegg kommer et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. Se Smart Energi sine internettsider.
 6. For avtalen Smartstrøm med vintertak gjelder følgende: Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til et timesveid gjennomsnitt av spotprisen fra strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres, påplusset et fast påslag på 3,75 øre/kWh (inntil vintertak eventuelt nås).  I tillegg kommer et fast månedsbeløp på 39,- kr som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. Vintertaket gjelder for perioden 1. november til 31. mars. Både påslag og elsertifikater er inkludert i vintertaket. Vintertak for kommende periode gjøres kjent før 1. november.  Se Smart Energi sine internettsider.
 7. For avtalen Smart Strømkontroll har kunden egen forbruksmåler og tilgang til en gateway. Forbruksmåler er kundens eie. Alle gatewayer utlevert som kunden ikke spesifikt har betalt for er Smart Energis eie og kan benyttes for Smarte Nabolag. For avtalen Smart Solkontroll eier kunden gateway, men gir naboene rett til å benytte denne for dataoverføring hvis de starter Smart Nabolag med solceller.
 8. Avtalen Smart Nabolag har ingen kostnad, men krever at den enkelte kunde har produktet Smart Strømkontroll. Når et Smart Nabolag har mellom 5 til 10 medlemmer reduseres månedlig kostnad på Smart Strømkontroll fra 39,- kr til 29,- kr pr mnd.
 9. For avtalen Smart Strømkontroll gjelder følgende: pris pr mnd 39,- kr, kunden kjøper forbruksmåler gjennom egen pris/ avtale, disse kan tilbys i ulike pakker. Det er ikke krav om strømavtale med Smart Energi for produktet Smart Strømkontroll.
 10. Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 1.1.2010). For husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. 
 11. Smart Energi tar forbehold om prisendringer og andre nødvendige endringer i produktet som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet. Dette forbeholdet gjelder for alle forhold som er utenfor Smart Energi sin kontroll.
 12. Smart Energi fakturerer månedlig basert på reelt eller estimert forbruk for kunden. Ved estimert forbruk skal avregning mot reelt forbruk skje minst en gang årlig basert på avlesning av strømmåler.
 13. Kunden betaler strømfakturaene via eFaktura eller AvtaleGiro kombinert med eFaktura. Ved papirfaktura i Posten vil det påløpe et gebyr på 49 kroner som skal dekke våre kostnader.
 14. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.
 15. Kunden aksepterer at Smart Energi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Smart Energi forpliktelser etter denne avtale i sin helhet.
 16. Avtalen kan sies opp av partene med 3 ukers gjensidig oppsigelsestid. Særvilkårene for levering av kraft mellom kunden og Smart Energi, kan etter denne avtale endres av Smart Energi, med 3 ukers varsel på Smart Energis webside, eller ved direkte melding til kunden.
 17. For kunder med solcelleanlegg og avtalen Sol&kraft/ Smart Strømkontroll har 3 ukers gjensidig oppsigelsestid. Særvilkårene for levering av kraft mellom kunden og Smart Energi, kan etter denne avtale endres av Smart Energi, med 3 ukers varsel på Smart Energis nettside, eller ved direkte melding til kunden.
 18. Kunder med avtalen Sol&Kraft/ Smart Solkontroll/ Smart Strømkontroll samtykker til at Smart Energi AS kan benytte alle tilgjengelige produksjonsdata for solcelleanlegget i den grad det er tillatt etter gjeldende personvernlovgivning. Kunden gir Smart Energi AS rett til å videreformidle produksjonsdata fra solcelleanlegget og data i anlegg i tilknytning til solcelleanlegget til tredjepart. Formålet med å sammenstille og dele slike opplysninger om strømproduksjon og strømforbruk er å bidra i forskningsøyemed på fornybar energi, utvikle bedre produkter og tjenester, samt å benytte generell kunnskap og bruk av Smart Energi AS sine tjenester i markedsføringsøyemed. Kunden har rett til innsyn i lagrede personopplysninger om Kunden.
 19. Smart Energi skal være kundens energirådgiver og involverer våre partnere for å tilby god energirådgivning til våre kunder. Våre energipartnere har rett til å kontakte våre kunder om energiløsninger.
 20. Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om angring må sendes skriftlig til Smart Energi innen angrefristen utløper. Kunden er betalingspliktig for levering av strøm frem til opphør er gjennomført. Du har 14 dagers ubetinget angrerett etter bestilling av alle våre produkter. Ved benyttelse av angrerett må produktene returneres til Smart Energi på kundens regning. Angrefristskjema finnes på www.smartenergi.com